Dom za starije osobe Dubrovnik nudi, u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi te u suradnji sa Zakladom Blaga djela Dubrovnik, pomoć starijim i nemoćnim osobama s prebivalištem na užem gradskom području i Rijeci dubrovačkoj usluge pomoći i njege u kući.

Pomoć i njega starijim osobama u kući obuhvaća:

  • Organizaciju prehrane (nabava i dostava gotove hrane u kuću, odnosno nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa),
  • obavljanje kućanskih poslova (pospremanje stana, strojno pranje rublja, glačanje),
  • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavanju drugih higijenskih potreba),
  • pomoć u uspostavljanju i održavanju socijalnih kontakata s članovima obitelji i drugim bliskim osobama i ustanovama,

pomoć u podmirenju drugih svakodnevnih potreba (pomoć pri odlasku liječniku i preuzimanju lijekova u ljekarni, pri ostvarivanju određenih prava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, kontaktiranje s liječnikom opće obiteljske medicine pojedinog korisnika i sl.).

Za korisnike koji imaju prihode manje od 2.000 kn/mj te ukoliko im djeca nisu u mogućnosti pružiti iste, troškove usluga podmiruje Zaklada Blaga djela Dubrovnik.

Trenutno se usluge pomoći i njege pružaju za 116 korisnika. Cilj je starijim osobama kroz usluge pomoći i njege u kući omogućiti što dulji ostanak u vlastitom domu uz očuvanje kvalitete života.