Zakon o pravu na pristup informacijama (”Narodne novine  br. 25/13; 85/15; dalje Zakon) uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Dom za starije osobe Dubrovnik (dalje Dom).

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (dalje ”Pravo na pristup informacijama” ) obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje  proizlazi iz obaveze određene zakonom ili drugim propisom.

Zakonom su propisana načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu  prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Pravo na pristup informacijama  ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Domu za starije osobe Dubrovnik, službeniku za informiranje na jedan od sljedećih načina:

  • putem telefona (usmeno ) na broj 020 640 961
  • putem faxa na broj: 020 416 – 602
  • poštom na adresu: Dom za starije osobe Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 33, 20 000 Dubrovnik
  • osobno u prostorijama Doma za starije osobe Dubrovnik na adresi Branitelja Dubrovnika 33, (usmeno ili pismeno), od ponedjeljka do petka u vremenu od 09,00 – 12,00 sati u uredu ”Tajništvo”
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje : pravnica@dzsino-dubrovnik.hr

Službenik za informiranje

Dom za starije osobe Dubrovnik, javnost informira putem službene web stranice dokumentima, informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruju se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Službenik za informiranje:  Odluka o imenovanju službenika za informiranje.pdf

Josipa Garilović,

Telefon: 020 640 961

Fax: 020 416 – 602

E – mail: pravnica@dzsino-dubrovnik.hr

Obrasci/Zahtjevi

Naknada za pristup informacijama:

Dom za starije osobe Dubrovnik, ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku, prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koje se naplaćuju sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova   i troškova dostave informacije na temelju Zakona.

Više na :

https://www.min-kulture.hr/userdocsimages/ZPPI/Kriteriji_za_odredivanje_visine_naknade.pdf