Dom za starije osobe Dubrovnik izgrađen je 1970. godine sredstvima Komunalne zajednice socijalnog osiguranja Dubrovnik i Zaklade „Blaga djela“ Dubrovnik.

Temeljna djelatnost Doma je smještaj i zbrinjavanje starijih i nemoćnih osoba uključujući usluge stanovanja, prehrane, stručnog socijalnog rada, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, njege, radne aktivnosti i kvalitetnog korištenja slobodnog vremena.

Od 2. veljače 1987. godine pri Domu djeluje Služba za pomoć i njegu starijim osobama u kući. Jedan dio Službe – opću medicinsku njegu 1993. godine preuzima Medicinski centar Dubrovnik. Drugi dio i danas uspješno funkcionira i razvija se.

Od veljače 1998. godine pri Domu djeluje i Izdvojena poslovna jednica „Thermoterapia“ u Mokošici, u kojoj je smješteno 56 starijih osoba. Danas u Domu za starije osobe Dubrovnik živi ukupno 118 osoba. I tako je kapacitet popunjen 100%.

Dakle, skrb o našim korisnicima možemo podijeliti u dva oblika:
1.   Institucionalnu koja se ostvaruje kroz stalni smještaj u ustanovi, te pruža mogućnost dostojanstvenog i sigurnog starenja
2.   Izvaninstitucionalnu koja se odnosi na pružanje usluga starijim i nemoćnim osobama na području grada Dubrovnika koji žive u svojim domovima čime im se produžuje mogućnost stanovanja u vlastitim domovima.

Dom kao javna ustanova obavlja svoju djelatnost u skladu i na način određen Zakonom o socijalnoj skrbi i drugim propisima, statutom, drugim općim aktima doma i pravilima struke.

Usluge

Dom Dubrovnik svojim korisnicima nudi dva oblika skrbi: inistitucionalnu i izvaninstitucionalnu skrb

Natječaji

Na ovoj stranici nalazi se pregled dokumenata vezanih uz raspisane natječaje …

Skip to content