Koliki treba biti prihod obitelji/samca da bi se ostvarili pravo na pomoć za uzdržavanje?

Sva prava koja proizlaze iz Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 33/12) temelje se na osnovici koju utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, a iznos osnovice se objavljuje jednom godišnje i počinje se primjenjivati od 1. siječnja svake sljedeće godine i iznosi 500. 00 kn. Pravo na pomoć za uzdržavanje isplaćuje se u postotku od osnovice, a  iznos pomoći za uzdržavanje ovisi o broju članova kućanstva, godinama života, radnoj sposobnosti ili nesposobnosti korisnika, njihovu zdravstvenom stanju i dr. čimbenicima. Iznos pomoći za uzdržavanje za samca iznosi 120 % osnovice, odnosno 600,00 kn, za odraslu radno sposobnu osobu 80 % osnovice, za dijete ovisno o godinama života od 80%-100% osnovice. Kako se visina pomoći za uzdržavanje utvrđuje kao razlika između iznosa sredstava utvrđenih na navedeni način u postotku od osnovice  i iznosa prosječnoga mjesečnoga prihoda samca ili obitelji ostvarenog u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje pomoći za uzdržavanje, samac ili obitelj koji ostvaruje veći prihod.

 

Koliki treba biti prihod obitelji/samca da bi se ostvarili pravo na pomoć za uzdržavanje?

Sva prava koja proizlaze iz Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 33/12) temelje se na osnovici koju utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, a iznos osnovice se objavljuje jednom godišnje i počinje se primjenjivati od 1. siječnja svake sljedeće godine i iznosi 500. 00 kn. Pravo na pomoć za uzdržavanje isplaćuje se u postotku od osnovice, a  iznos pomoći za uzdržavanje ovisi o broju članova kućanstva, godinama života, radnoj sposobnosti ili nesposobnosti korisnika, njihovu zdravstvenom stanju i dr. čimbenicima. Iznos pomoći za uzdržavanje za samca iznosi 120 % osnovice, odnosno 600,00 kn, za odraslu radno sposobnu osobu 80 % osnovice, za dijete ovisno o godinama života od 80%-100% osnovice. Kako se visina pomoći za uzdržavanje utvrđuje kao razlika između iznosa sredstava utvrđenih na navedeni način u postotku od osnovice  i iznosa prosječnoga mjesečnoga prihoda samca ili obitelji ostvarenog u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje pomoći za uzdržavanje, samac ili obitelj koji ostvaruje veći prihod od iznosa utvrđenog na navedeni način   ne ostvaruju pravo na pomoć za uzdržavanje.

 

Koliki treba biti prihod obitelji/samca da bi se ostvarili pravo na pomoć za uzdržavanje?

Sva prava koja proizlaze iz Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 33/12) temelje se na osnovici koju utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, a iznos osnovice se objavljuje jednom godišnje i počinje se primjenjivati od 1. siječnja svake sljedeće godine i iznosi 500. 00 kn. Pravo na pomoć za uzdržavanje isplaćuje se u postotku od osnovice, a  iznos pomoći za uzdržavanje ovisi o broju članova kućanstva, godinama života, radnoj sposobnosti ili nesposobnosti korisnika, njihovu zdravstvenom stanju i dr. čimbenicima. Iznos pomoći za uzdržavanje za samca iznosi 120 % osnovice, odnosno 600,00 kn, za odraslu radno sposobnu osobu 80 % osnovice, za dijete ovisno o godinama života od 80%-100% osnovice. Kako se visina pomoći za uzdržavanje utvrđuje kao razlika između iznosa sredstava utvrđenih na navedeni način u postotku od osnovice  i iznosa prosječnoga mjesečnoga prihoda samca ili obitelji ostvarenog u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje pomoći za uzdržavanje, samac ili obitelj koji ostvaruje veći prihod od iznosa utvrđenog na navedeni način   ne ostvaruju pravo na pomoć za uzdržavanje.