Temeljem članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (”Narodne novine” 61/18), sukladno odredbama Pravilnika o sistematizaciji  i unutarnjem ustrojstvu radnih mjesta, Dom za starije osobe Dubrovnik zastupan po  ravnateljici Marini Sambrailo, raspisuje

NATJEČAJ

 

Za prijam na radno mjesto medicinski tehničar/sestra,

 (2 izvršitelja)  na neodređeno vrijeme.

Više informacija na: Natječaj